Įmonės steigimas ir veiklos pradžia

Įmonės steigimas yra greitas ir lengvas procesas, kai turite tinkamą patarėją. Padėsime Jums įsteigti uždarąją akcinę bendrovę (UAB), mažąją bendriją (MB), viešąją įstaigą (VŠĮ) ar asociaciją už prieinamą fiksuotą kainą. Patarsime dėl būtinų leidimų ar licencijų, veiklos pradžiai reikalingų sutarčių ir dokumentų.

Įmonės steigimas

Tai, kokią teisinę formą pasirinksite savo verslui, turės įtakos viskam – nuo kasdienių operacijų, galimybės pritraukti investicijas, mokesčių naštos, reikalingų dokumentų, iki Jūsų, kaip verslo savininko, asmeninės atsakomybės už verslo skolas ir įsipareigojimus. Tad patariame pasirinkti struktūrą, kuri užtikrins gerą teisinės apsaugos ir naudos pusiausvyrą. Ribotos atsakomybės įmonės steigimas nuo pat pradžių suteiks ramybę vystant savo verslą.

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) – tai populiariausia ir bene geriausia teisinė forma verslui vystyti ir plėtoti. UAB yra ribotos civilinės atsakomybės įmonė ir akcininkai už įmonės prievoles savo turtu neatsako. UAB tikslas yra pelno siekimas, o pelnas akcininkams išmokamas dividendais. UAB steigėjais gali būti tiek fiziniai, tiek juriniai asmenys (įmonės), minimali visų steigėjų įnašų suma įstatiniam kapitalui formuoti turi būti ne mažesnė kaip 2500 Eur.

Rinkitės UAB, jeigu planuojate dideles verslo apimtis, planuojate dirbti su užsienio rinkomis, pritraukti investuotojų ar, išplėtoję verslą, jį parduoti.

Išsirinkite Jums tinkamiausią steigimo planą

UAB Steigimas Savarankiškiems

Terminas 5-10 d.d.
200

(300€ jei dokumentai rengiami lietuvių-anglų kalbomis)


Kitos Jūsų išlaidos:

apie 150€ notaro atlyginimas

73,56€ Registrų centro mokesčiai

 • Suteikiame 30 min. konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu
 • Rezervuojame steigiamos įmonės pavadinimą
 • Pagal Jūsų poreikius parengiame steigimo dokumentus
 • Suderiname steigimo dokumentus su notaru ir rezervuojame Jums vizito pas notarą laiką

UAB steigimas Be rūpesčių

Terminas 5-10 d.d.
350

(450€ jei dokumentai rengiami lietuvių-anglų kalbomis)


Kitos Jūsų išlaidos:

apie 150€ notaro atlyginimas

73,56€ Registrų centro mokesčiai

 • Suteikiame 30 min. konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu
 • Rezervuojame steigiamos įmonės pavadinimą
 • Pagal Jūsų poreikius parengiame steigimo dokumentus
 • Atidarome kaupiamąją banko sąskaitą
 • Atstovaujame Jus pas notarą ir Registrų centre
UAB Elektroninis steigimas
Terminas 3-5 d.d.
180

(Dokumentai rengiami tik lietuvių kalba)


Kitos Jūsų išlaidos:

73,56€ Registrų centro mokesčiai


 • Suteikiame 30 min. konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu
 • Rezervuojame steigiamos įmonės pavadinimą
 • Registrų centro savitarnos sistemoje užpildome steigimo dokumentus, atidarome kaupiamąją banko sąskaitą

Mažoji bendrija (MB) – smulkiam ir vidutiniam verslui skirta įmonės teisinė forma. MB yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo ir nariai už neįvykdytas MB prievoles ir skolas savo turtu neatsako. MB steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys ir jų negali būti daugiau kaip 10. MB nereikalaujama minimalaus įstatinio kapitalo, tačiau nariai moka įnašus, kurių dydis nustatomas narių susirinkime. MB pelnas nariams skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui (jeigu nuostatuose nenustatoma kitokia pelno skirstymo tvarka).

Rinkitės MB, jeigu planuojate nedideles veiklos apimtis ir norite pradėti verslą su minimaliomis investicijomis.

Išsirinkite Jums tinkamiausią steigimo planą

MB steigimas Savarankiškiems

Terminas 5-7 d.d.
150

(250€ jei dokumentai rengiami lietuvių-anglų kalbomis)


Kitos Jūsų išlaidos:

apie 150€ notaro atlyginimas

67,83€ Registrų centro mokesčiai

 • Suteikiame 30 min. konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu
 • Rezervuojame steigiamos įmonės pavadinimą
 • Pagal Jūsų poreikius parengiame steigimo dokumentus
 • Suderiname steigimo dokumentus su notaru ir rezervuojame Jums vizito pas notarą laiką

MB steigimas Be rūpesčių

Terminas 5-7 d.d.
230

(330€ jei dokumentai rengiami lietuvių-anglų kalbomis)


Kitos Jūsų išlaidos:

apie 150€ notaro atlyginimas

67,83€ Registrų centro mokesčiai

 • Suteikiame 30 min. konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu
 • Rezervuojame steigiamos įmonės pavadinimą
 • Pagal Jūsų poreikius parengiame steigimo dokumentus
 • Atstovaujame Jus pas notarą ir Registrų centre
MB Elektroninis steigimas
Terminas 3-5 d.d.
150

(Dokumentai rengiami tik lietuvių kalba)


Kitos Jūsų išlaidos:

67,83€ Registrų centro mokesčiai


 • Suteikiame 30 min. konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu
 • Rezervuojame steigiamos įmonės pavadinimą
 • Registrų centro savitarnos sistemoje užpildome steigimo dokumentus

Viešoji įstaiga (VšĮ) yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. VŠĮ gali verstis tik jos įstatuose numatyta visuomenei naudinga veikla. VŠĮ civilinė atsakomybė yra ribota, tad dalininkai už VŠĮ neįvykdytas prievoles ir skolas savo turtu neatsako. VŠĮ steigėjais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, steigėjų skaičius neribojamas. VŠĮ įstatinio kapitalo reikalavimas netaikomas, tačiau dalininkai turi įnešti dalininkų susirinkime nustatyto dydžio įnašus. VŠĮ pelnas negali būti skirstomas dalininkams, dalininkai gali gauti tik darbo užmokestį.

Rinkitės VŠĮ, jei ketinate teikti viešąsias paslaugas, gauti paramos lėšų iš juridinių ir fizinių asmenų.

Išsirinkite Jums tinkamiausią steigimo planą

VŠĮ Steigimas Savarankiškiems

Terminas 5-7 d.d.
200

(300€ jei dokumentai rengiami lietuvių-anglų kalbomis)


Kitos Jūsų išlaidos:

apie 50€ notaro atlyginimas

47,21€ Registrų centro mokesčiai

 • Suteikiame 30 min. konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu
 • Rezervuojame steigiamos įstaigos pavadinimą
 • Pagal Jūsų poreikius parengiame steigimo dokumentus
 • Suderiname steigimo dokumentus su notaru ir rezervuojame Jums vizito pas notarą laiką

VŠĮ Steigimas Be rūpesčių

Terminas 5-7 d.d.
270

(370€ jei dokumentai rengiami lietuvių-anglų kalbomis)


Kitos Jūsų išlaidos:

apie 50€ notaro atlyginimas

47,21€ Registrų centro mokesčiai

 • Suteikiame 30 min. konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu
 • Rezervuojame steigiamos įstaigos pavadinimą
 • Pagal Jūsų poreikius parengiame steigimo dokumentus
 • Atstovaujame Jus pas notarą ir Registrų centre
VŠĮ Elektroninis Steigimas
Terminas 3-5 d.d.
150

(Dokumentai rengiami tik lietuvių kalba)


Kitos Jūsų išlaidos:

47,21€ Registrų centro mokesčiai


 • Suteikiame 30 min. konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu
 • Rezervuojame steigiamos įstaigos pavadinimą
 • Registrų centro savitarnos sistemoje užpildome steigimo dokumentus

Asociacija yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija gali verstis tik jos įstatuose numatyta veikla. Asociacijos civilinė atsakomybė yra ribota ir jos nariai už Asociacijos neįvykdytas prievoles ir skolas neatsako. Asociacijos nariais gali būti asmenys, sulaukę 18 metų, išskyrus asociacijų, kurių veikla susijusi su vaikų ir jaunimo poreikiais – tokiais atvejais gali būti ir jaunesni. Asociacijai įstatinio kapitalo reikalavimas netaikomas, tačiau nariai moka stojamąjį ir metinį nario mokesčius, kurių dydis nustatomas narių susirinkime.

Rinkitės asociaciją, jeigu Jūsų pagrindinis tikslas – vienyti bendraminčius narius, atstovauti jų interesams, bendradarbiauti su užsienio organizacijomis, gauti paramos lėšų.

Išsirinkite Jums tinkamiausią steigimo planą

Asociacijos Steigimas
Savarankiškiems

Terminas 5-7 d.d.
150

(250€ jei dokumentai rengiami lietuvių-anglų kalbomis)


Kitos Jūsų išlaidos:

apie 100€ notaro atlyginimas

42,58€ Registrų centro mokesčiai

 • Suteikiame 30 min. konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu
 • Rezervuojame steigiamos įstaigos pavadinimą
 • Pagal Jūsų poreikius parengiame steigimo dokumentus
 • Suderiname steigimo dokumentus su notaru ir rezervuojame Jums vizito pas notarą laiką

Asociacijos Steigimas
Be rūpesčių

Terminas 5-7 d.d.
220

(320€ jei dokumentai rengiami lietuvių-anglų kalbomis)


Kitos Jūsų išlaidos:

apie 100€ notaro atlyginimas

42,58€ Registrų centro mokesčiai

 • Suteikiame 30 min. konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu
 • Rezervuojame steigiamos įstaigos pavadinimą
 • Pagal Jūsų poreikius parengiame steigimo dokumentus
 • Atstovaujame Jus pas notarą ir Registrų centre
Asociacijos
Elektroninis Steigimas
Terminas 3-5 d.d.
150

(Dokumentai rengiami tik lietuvių kalba)


Kitos Jūsų išlaidos:

42,58€ Registrų centro mokesčiai


 • Suteikiame 30 min. konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu
 • Rezervuojame steigiamos įstaigos pavadinimą
 • Registrų centro savitarnos sistemoje užpildome steigimo dokumentus

Įsteigėte įmonę. Kas toliau?

Įmonės steigimas yra tik pradžia. Toliau svarbu tinkamai pradėti veiklą. Norėdami pasiekti sėkmės, turite nuo pat pradžių judėti teisingu keliu ir vengti klaidų. Nelaukite, kol jos išaugs į dideles ir brangias problemas. Investicija į prevenciją visuomet kainuoja mažiau laiko ir pinigų, nei jau kilusių teisinių problemų sprendimas.

Sklandžiai Jūsų verslo pradžiai parengėme 11 patarimų teisiniais klausimais, kurie yra aktualūs kiekvienam naujam verslui. Patarimus NEMOKAMAI galite atsisiųsti spustelėję mygtuką žemiau.

Pradėkime jau šiandien!

Parašykite mums žinutę
Scroll to Top
Kokiu el. pašto adresu Jums išsiųsti patarimus?
Pranešimų galėsite bet gada atsisakyti. Daugiau informacijos IB JURE Privatumo politikoje
Užduoti klausimą advokatei

Tai nemokama!