Privatumo politika

TURINYS

PRADŽIA

Ši IB JURE privatumo  politika (toliau – Politika) aprašo kaip mes apsaugome savo klientų ir interneto svetainės lankytojų asmens duomenis ir privatumą.

Asmens duomenų valdytoju yra advokatės Ingos Bartkevičiūtės kontora IB JURE (toliau – IB JURE arba mes). Susisiekite su mumis, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl šios Politikos ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Mūsų kontaktus rasite čia.

Ši Politika gali būti atnaujinama ir keičiama. Apie Politikos pakeitimus ir atnaujinimus lankytojus informuosime, savo svetainėje pateikdami naują Politikos versiją ir nurodydami versijos įsigaliojimo datą.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindais:

 • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, savarankiška registracija Klientų portale arba kitais aktyviais veiksmais;
 • siekdami įvykdyti tarp mūsų ir Jūsų sudarytą sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo ir/arba Jūsų prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., mūsų teisėtas interesas užtikrinti savo teisinių paslaugų kokybę, valdyti ir administruoti svetainę ir/ar Klientų protalą, informuoti savo klientus apie siūlomas paslaugas ir pan.);
 • tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai (pvz. interesų konfliktų prevencija, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimas, buhalterinė apskaita, dokumentų ir įrašų archyvavimas bei saugojimas ir pan.).

KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. Vadovaudamiesi šiais principais, mes galime tvarkyti šiuos klientų ir/ar potencialių klientų duomenis:

 • Asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, atstovaujama bendrovė, pareigos);
 • Kontaktiniai duomenys (el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai);
 • Kiti duomenys, kuriuos pateikiate sudarant ir vykdant teisinių paslaugų sutartį su mumis;
 • Asmens duomenys, kuriuos advokatų kontorai tvarkyti būtina dėl taikomų teisinių prievolių vykdymo;
 • Kiti duomenys, kuriuos mes surenkame iš teisėtų šaltinių teikdami teisines paslaugas.

Jeigu Jūs registruojatės mūsų Klientų portale ir susikuriate Kliento paskyrą, mes taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų naudojimąsi Klientu portalu:

 • Prisijungimų prie Klientų portalo istorija (data, laikas, IP adresas);
 • Duomenys ir dokumentai, kuriuos įkeliate į savo paskyrą Klientų portale.

Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu surinkome duomenis, šie duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą teisinių paslaugų teikimą, susijusius tikslus, taip pat mus saistančių teisinių prievolių įvykdymą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome nurodytais atvejais:

 • kai gauname Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas);
 • kai esate IB JURE klientas ir neišreiškėte prieštaravimo Jūsų duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų rinkodarai (duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas mūsų interesas informuoti savo klientus apie siūlomas paslaugas).

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 • elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų patarimais, pasiūlymais ir informacija verslo teisės klausimais;
 • mes galime susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ar telefonu, pasiteiraudami Jūsų nuomonės dėl mūsų teikiamų paslaugų ar Jūsų poreikių teisinėms paslaugoms.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių ir/ar atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, tiesiog spustelėdami atsisakymo nuorodą naujienlaiškyje arba parašydami mums laišką info@ibjure.lt.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą. Mes taip pat renkame statistinę informaciją apie išsiųstus naujienlaiškius: stebime, ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte nuorodas, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, KAI PATEIKIATE MUMS UŽKLAUSAS, KITĄ INFORMACIJĄ

Jūsų duomenis tvarkome ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, pateikiate užklausą ar rezervuojate konsultaciją interneto svetainėje, atsiunčiate mums žinutę socialiniuose tinkluose ar kitu būdu.

Teikdami užklausas, laikykitės bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: pateikite tik tuos duomenis, kurių prašo užklausos forma ir (arba) kurie būtini tiems tikslams, dėl kurių siunčiama užklausa, ir nenurodykite jautrių savo duomenų: nei savo, nei kito asmens kodo, sveikatos duomenų, finansinių duomenų.

Jūsų duomenis šiais atvejais tvarkome tikslu administruoti bei atsakyti į Jūsų užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

SLAPUKAI IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Puslapyje Slapukai, kuris yra neatskiriama šios Politikos dalis, rasite išsamią informaciją apie tai, kokius slapukus naudojame, kokiu tikslu, kokia informacija renkama slapukų pagalba, kaip slapukus ištrinti ar valdyti.

TVARKYTOJAI

IB JURE pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti. Naujienlaiškių ir kitos informacijos siuntimui mes pasitelkiame specializuotus paslaugų teikėjus.

DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Klientų asmens duomenis mes tvarkysime ir saugosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, juose numatytą terminą, o jeigu toks terminas nėra numatytas – tol, kol tvarkymas atitinka tikslus, kuriems duomenys buvo surinkti.

Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bus saugomi 2 metus nuo paskutinės komunikacijos su jumis (jei buvo gautas atskiras sutikimas) arba sutarties įvykdymo ar pasibaigimo dienos.

Jūsų asmens duomenys, įgyvendinant mūsų teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas, atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, saugomi tol, kol atitinka tikslus, kuriems duomenys buvo surinkti.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į duomenų apsaugos instituciją ir dėl to pateikti skundą.

Visgi prašytume, prieš teikiant oficialų skundą, susisiekti su mumis (info@ibjure.lt), kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Ši Politikos versija paskelbta 2020 m. birželio 4 d.

Scroll to Top
Užduoti klausimą advokatei

Tai nemokama!