2021-01-09

Ką daryti, jei gavote pretenziją dėl autorių teisių pažeidimo

Gavote pretenziją, kurioje esate kaltinamas pažeidęs kieno nors autorių teises? Jūsų prašoma sumokėti kompensaciją ar žalos atlyginimą? Ką turėtumėte daryti?

Pirma, neišsigąskite ir nepanikuokite! Nors į pretenziją reikia reaguoti rimtai, nepulkite iš karto jungtis prie elektroninės bankininkystės ir mokėti reikalaujamą sumą.

Neatmeskime tikimybės, kad pretenzija yra nepagrįsta. O net jei pažeidimas padarytas, daugelį tokio pobūdžio ginčų galima išspręsti derybų būdu. Svarbu įvertinti pretenzijos pagrindą, žinoti savo teises ir pasirinkimo galimybes.

Kompensacija už neteisėtą autorių teisių objekto naudojimą gali siekti ir 40 000 Eur.

Žinoma, net po sėkmingų derybų gali tekti sumokėti bent dalį reikalaujamos sumos. Tačiau ji gali būti ženkliai mažesnė, nei buvo reikalaujama iš pradžių.

Kas yra autorių teisių pažeidimas?

Autorių teisės paprastai saugo daugumą originalių autorių kūrinių, įskaitant nuotraukas, tekstus, muziką, vaizdo įrašus, interneto svetainės dizainą, grafiką ir kitus originalius kūrybinės veiklos rezultatus. Autorių teisės gina išskirtinę savininko teisę atgaminti, platinti, išleisti, versti, rodyti viešai, atlikti, paskelbti interneto tinkle ir kt.

Jei naudosite kieno nors kito autorių teisių saugomą darbą be autoriaus ar autorių teisių savininko sutikimo, galite sulaukti pretenzijų ir net teismo ieškinių dėl autorių teisių pažeidimo.

Tarkime, savo interneto svetainėje panaudojote kažkieno nuotrauką, rastą internete. Arba „pasiskolinote“ kito asmens tekstą savo įrašui socialiniuose tinkluose. Arba pagaminote ir parduodate marškinėlius su kito asmens sukurtu paveikslėliu. Visais atvejais, jeigu neturite autoriaus ar autorių teisių savininko sutikimo, kūrinio panaudojimas yra neteisėtas ir laikomas autorių teisių pažeidimu.

Kiek gali kainuoti autorių teisių pažeidimas?

Autorių teisių savininkas, gindamas savo teises, turi teisę teismo tvarka:

  • reikalauti nutraukti neteisėtus veiksmus;
  • reikalauti išieškoti atlyginimą arba kompensaciją už neteisėtą naudojimąsi kūriniu;
  • reikalauti atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas;
  • reikalauti areštuoti ir išimti iš apyvartos neteisėtas kūrinio kopijas ar bet kurias prekes, kuriose neteisėtai panaudotas kūrinys;
  • jeigu pažeistos ir autoriaus neturtinės teisės (pavyzdžiui, kūrinys neleistinai iškraipytas, neteisingai nurodyta autorystė ir kt.) – reikalauti atlyginti ir neturtinę žalą;
  • taikyti kitus įstatymuose numatytus gynybos būdus.

LR Autorių ir gretutinių teisių įstatymas numato, kad kompensacija už neteisėtą autorių teisių objekto naudojimą gali sudaryti nuo 10 iki 1000 minimalių gyvenimo lygių (šiuo metu šis rodiklis vadinamas baziniu socialinės išmokos dydžiu arba BSI). Šio straipsnio paskelbimo dieną BSI yra lygus 40 Eur, tad kompensacija už neteisėtą autorių teisių objekto naudojimą gali siekti ir 40 000 Eur.

Žinoma,  tai nereiškia, kad kiekviena pretenzija yra verta maksimalios 40 000 Eur sumos. Jos galutinį dydį turi teisę nustatyti teismas, atsižvelgdamas į pažeidėjo kaltę, turtinę padėtį, neteisėtų veiksmų priežastis, pažeidimo mastą bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

Greta atlyginimo ar kompensacijos autorių teisių savininkas gali siekti atlyginti nuostolius, kuriuos taip pat sudaro iš neteisėto autorių teisių objekto naudojimo Jūsų gautas pelnas.  

Pavyzdžiui, kitam asmeniui priklausančią nuotrauką uždėjote ant marškinėlių, juos pardavėte ir uždirbote 5000 Eur.  Nuotraukos autorių teisių savininkas gali reikalauti sumokėti jam visą Jūsų pelną kaip nuostolių atlyginimą.

Jau minėjome, kad pagal įstatymus atlyginimo, kompensacijos ar nuostolių išieškojimas galimas tik teismo tvarka. Tačiau bylinėjimasis teisme yra ilgas ir brangus procesas. Tad daugelis autorių teisių savininkų neskuba teikti ieškinio per teismą. Vietoj to, jie pirmiausia atsiunčia grasinantį laišką (pretenziją) ir yra pasirengę derėtis, kad klausimas būtų išspręstas be ilgų ir brangių teismų.

Taigi, nors pretenzija dėl autorių teisių pažeidimo yra rimtas dalykas,  šioje stadijoje dažniausiai yra erdvės geranoriškai diskusijai ir deryboms.

Pretenzijos vertinimas

Neignoruokite pretenzijos!  Jei į pretenziją nekreipsite dėmesio, ją ignoruosite, vengsite ar delsite atsakyti, problema savaime neišnyks, o pretenziją pateikęs asmuo imsis griežtesnių teisinių veiksmų.

Beveik visuomet rekomenduojame kuo greičiau sustabdyti ginčijamo autorių teisių objekto naudojimą, bent jau tol, kol su advokato pagalba įvertinsite pretenzijos pagrįstumą.

Kitu žingsniu surinkite pretenzijos vertinimui reikalingą informaciją. Jei galite, sužinokite, iš kur gautas ginčijamas autorių teisių objektas, kam jis priklauso, sužinokite, ar Jūs ar Jūsų įmonė turite licenciją jį naudoti. Gal esate sudarę sutartį, gal gavote autoriaus sutikimą, o gal objektą įsigijote iš nuotraukų, video ar grafikos („stock“) platformos internete su atitinkama licencija. Tai padės Jums ar Jūsų advokatui įvertinti pažeidimo faktą, pretenzijos pagrįstumą ir numatyti, kokią gynybos taktiką ir priemones derėtų naudoti.

Sąžiningas naudojimas

Vienas iš neretų tariamai pažeistų autorių teisių gynimo būdų yra „sąžiningas naudojimas“. Tam tikromis aplinkybėmis sąžiningo naudojimo institutas leidžia be išankstinio leidimo naudoti kito asmens autorių teisių saugomą medžiagą.

Pavyzdžiui, įstatymas leidžia:

  • sąžiningai cituoti nedidelę išleisto ar kitaip viešai paskelbto kūrinio dalį (būtina nurodyti autorių ir šaltinį);
  • viešai skelbti išleistus straipsnius aktualiomis ekonomikos, politikos ar religijos temomis (tačiau tik tada, jeigu autorių teisių savininkas nėra to uždraudęs, ir nurodant šaltinį bei autoriaus vardą);
  • viešai skelbti politines kalbas, ištraukas iš viešų paskaitų ar kitų panašių kūrinių, taip pat teismo proceso metu pasakytas kalbas (vėlgi reikia nurodyti šaltinį ir autoriaus vardą);
  • panaudoti kūrinį karikatūrai ar parodijai.

Taigi, elgsitės teisėtai, jei savo socialiniuose tinkluose paskelbsite kokio nors politiko pasisakymą, el. portale publikuotą straipsnį ekonomikos tematika (prieš tai įsitikinę, kad portalo taisyklės to nedraudžia), paveikslo, nuotraukos ar kito kūrinio pagrindu sukūrę karikatūrą ar parodiją.

Tačiau, kaip jau turbūt supratote, sąžiningo naudojimo doktrina nesuteikia  neribotos  teisės naudoti kažkieno kito autorinį darbą. Paprastai galite naudoti tik dalį autorių teisių saugomos medžiagos, tik tiek, kiek būtina citavimo, informavimo ar parodijavimo tikslais, ir laikydamiesi kitų LR Autorių ir gretutinių teisių įstatyme numatytų sąlygų bei ribojimų. Be to, Lietuvos teismai ir autorių teises ginančios institucijos laikosi nuomonės, kad nuotraukų ir paveikslėlių „citavimas“ neatitiktų įstatymo ir nebūtų teisėtas.

Taigi, jei naudodami kito asmens sukurtą kūrinį ketinate remtis sąžiningo naudojimo doktrina, geriausia iš anksto pasitarti su advokatu. Sąžiningo naudojimo reglamentavimas yra išties sudėtingas, jame iki šiol yra daug „pilkųjų zonų“, kurios gali lemti Jūsų atsakomybę.

Prieš atsakydami į pretenziją pasikonsultuokite su advokatu

Jei į pretenziją atsakysite savarankiškai ir kaip nors pripažinsite kaltę, nusiteikite, kad patirsite nemažų išlaidų.  Viską, ką sakote, kita pusė gali panaudoti (ir beveik visuomet panaudoja) prieš jus, kad išreikalautų kuo didesnę atlyginimo, kompensacijos ar nuostolių sumą.

Tad, sulaukus pretenzijos dėl autorių teisių pažeidimo, visuomet rekomenduojame kreiptis į patyrusį ir šioje srityje besispecializuojantį advokatą. Advokatas įvertins pretenzijos pagrįstumą, parinks tinkamiausius gynybos būdus. Pavyzdžiui, advokatas patikrins, ar ginčo objektas išties yra saugomas autorių teisių, ar pagrįstas reikalaujamų nuostolių dydis, ar nėra suėję senaties terminai, ar nėra kitų aplinkybių, dėl ko reikalavimas negali būti tenkinamas.  

Jei gavote pretenziją dėl autorių teisių pažeidimo, nedvejodami kreipkitės į IB JURE. Mes kvalifikuotai įvertinsime pretenziją ir padėsime ne tik atsakyti, tačiau ir derėtis dėl geriausios įmanomos ginčo baigties. Susisiekite su mumis, kad aptartumėte savo situaciją.

JUMS GALI BŪTI ĮDOMU:

Prenumeruokite ir gaukite daugiau mūsų patarimų!

Scroll to Top
Užduoti klausimą advokatei

Tai nemokama!